Μηχανήματα | Πριονοκορδέλες, τσεκούρια, εργάτες COMAP

Types of operation
Instant fittings, electric motor

Specifications - Technical data
power engine width-tape inclination weight
Nt 4 mt 1 hp 0.75 Kw 25 cm 350 cm 305
NT 5 mt 1 hp 0.75 Kw 25 cm 380 cm 330
NT 6 mt 1 hp 0.75 Kw 25 cm 410 cm 355
NT 7 mt 1 hp 0.75 Kw 25 cm 440 cm 380
NT 8 mt 1 hp 0.75 Kw 25 cm 470 405
Copyright © 2010 Tsalapataras All rights reserved.Powered by Softways S.A.